• اتصالات پلی اتیلن پلی پارس
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن پلی پارس

        اتصالات پلی اتیلن پلی پارس Polyethylene Fitting Poly Pars اتصالات پلی اتیلن پلی پارس به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی پلی پارس و اتصالات پلی اتیلن دنده ای پلی پارس تولید […]

 • اتصالات پلی اتیلن پلی ران
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن پلی ران

        Polyethylene Fitting PolyRan اتصالات پلی اتیلن پلی ران به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی پلی ران و اتصالات پلی اتیلن دنده ای پلی ران تولید و در صنایع آب ، گازرسانی […]

 • اتصالات پلی اتیلن پلی رود
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن پلی رود

        اتصالات پلی اتیلن پلی رود Polyethylene Fitting PolyRod اتصالات پلی اتیلن پلی رود به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی پلی رود و اتصالات پلی اتیلن دنده ای پلی رود تولید و […]

 • اتصالات پلی اتیلن جوشی
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن جوشی

      اتصالات پلی اتیلن جوشی Polyethylene Welding Fitting اتصالات پلی اتیلن به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی و اتصالات پلی اتیلن دنده ای تولید و در صنایع آب ، گازرسانی ، کشاورزی و […]

 • اتصالات پلی اتیلن پویا
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن پویا

          Polyethylene Fitting Pouya اتصالات پلی اتیلن پویا به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی پویا و اتصالات پلی اتیلن دنده ای پویا تولید و در صنایع آب ، گازرسانی ، کشاورزی […]

 • اتصالات پلی اتیلن فاضلاب
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن فاضلاب

        اتصالات پلی اتیلن فاضلاب Polyethylene Fitting for Waste water اتصالات پلی اتیلن فاضلاب به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی و اتصالات پلی اتیلن دنده ای تولید و در صنایع آب ، […]

 • اتصالات پلی اتیلن فاضلابی
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن فاضلابی

      اتصالات پلی اتیلن فاضلابی Polyethylene Fitting for Waste water اتصالات پلی اتیلن فاضلابی به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی و اتصالات پلی اتیلن دنده ای تولید و در صنایع آب ، گازرسانی […]

 • اتصالات پلی اتیلن
  مشاهده محصول

  اتصالات پلی اتیلن

        اتصالات پلی اتیلن Polyethylene Fitting اتصالات پلی اتیلن به دو صورت اتصالات پلی اتیلن جوشی و اتصالات پلی اتیلن دنده ای تولید و در صنایع آب ، گازرسانی ، کشاورزی و آبیاری […]